W piątek 13 marca w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Programu Komisji Europejskiej pn. ‚Młodzież w działaniu’. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z założeniami programu oraz jego strukturą. Prowadzący spotkanie, Janusz Gorol, będący Regionalnym Konsultantem Programu dla Województwa Śląskiego scharakteryzował poszczególne akcje programu. Zebrani poznali m.in. założenia akcji  ‚Młodzież dla Europy’, ‚Wolontariat Europejski’ i ‚Młodzież w świecie’.

Omówiono także podakcję wspierającą osoby pracujące z młodzieżą, w ramach której organizowane są staże i seminaria. Prelegent omówił również kwestię dotyczącą najczęściej popełnianych błędów we wnioskach aplikacyjnych. W ramach spotkania odbyła się też prezentacja filmu pt. ‚Niebo nad Europą’.

Dodajmy, że program ‚Młodzież w działaniu’ dofinansowuje działania młodzieży w czasie wolnym od nauki, czyli w ramach edukacji pozaformalnej. Spotkanie w urzędzie zgromadziło blisko 30 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych Miasta.