Oferty inwestycyjne

Aby zobaczyć mapę w trybie pełnoekranowym, kliknij symbol w prawym górnym rogu mapy.

Jeżeli poszukują Państwo innej oferty lub są zainteresowanie ofertą lokali usługowo-biurowych prosimy
o bezpośredni kontakt (telefoniczny  lub mailowy) z Wydziałem Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora.

Współpraca z agencjami nieruchomości

Miasto Jastrzębie – Zdrój działając na rzecz zwiększenia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Miasta i rozwoju przedsiębiorczości nie ponosi kosztów za pośrednictwo, nie pobiera również opłat i prowizji za wyszukiwanie nieruchomości dla Inwestorów.

Przekazanie ofert inwestycyjnych przez Agencję Nieruchomości nie skutkuje rezerwacją danej nieruchomości przez Miasto Jastrzębie - Zdrój dla potencjalnego Inwestora.

Wymiana informacji między Miastem Jastrzębie Zdrój  a Agencją Nieruchomości odbywa się w formie mailowej i telefonicznej poprzez między innymi zapytanie o dostępność lokalizacji z podaniem jego parametrów.

W przypadku otrzymania ofert inwestycyjnych tych samych lokalizacji od dwóch lub więcej Agencji Nieruchomości, Inwestor otrzymuje ofertę inwestycyjną Agencji Nieruchomości, która przesłała swoją ofertę jako pierwsza.

Miasto Jastrzębie - Zdrój w każdej sytuacji może zwrócić się do Agencji Nieruchomości o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących oferty inwestycyjnej.

Agencje Nieruchomości zobowiązują się przekazywać Miastu Jastrzębie - Zdrój tylko zweryfikowane oferty inwestycyjne. Oferta inwestycyjna powinna być przygotowana w postaci elektronicznego pliku i gotowa do dalszego przekazania Inwestorowi.

Miasto Jastrzębie Zdrój nie ponosi odpowiedzialności za zawartość merytoryczną oferty inwestycyjnej przesłanej przez Agencję Nieruchomości.

Agencja Nieruchomości zobowiązuje się do zachowania wszelkiej poufności w kwestii prowadzonych rozmów i co do przekazanych ofert. Ujawnienie informacji, co do prowadzonego projektu będzie wiązało się z wykluczeniem danej Agencji Nieruchomości z dalszej współpracy z Urzędem Miasta w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestora.

Agencje Nieruchomości są zobowiązane do bezpłatnej prezentacji Inwestorowi danej lokalizacji oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania Inwestora.

Miasto Jastrzębie – Zdrój nie ingeruje i nie uczestniczy w ustaleniach dotyczących kwestii finansowych pomiędzy potencjalnym Inwestorem a Agencją Nieruchomości.

 

KONTAKT:

Wydział Strategii, Rozwoju i Obsługi Inwestora

tel. 32 47 85 390; 32 47 85 181

e-mail: inwestor@um.jastrzebie.pl

Polecamy