Turcy, Hiszpanie, Francuzi – goście różnych narodowości, zawitali w piątek, 29 maja do Urzędu Miasta, gdzie odbyło się spotkanie z prezydentem Marianem Janeckim. Wizyta związana była z programem Socrates-Comenius, który daje możliwość prowadzenia wymiany uczniowskiej ze szkołami innych krajów.
W zeszłym roku to  uczniowie jastrzębskiego Gimnazjum nr 8, mieli możliwość wyjazdu do swoich zagranicznych kolegów, by poznać ich kulturę, obyczaje, nawiązać nowe znajomości.

Program ten poza wspomnianymi zaletami, pomaga w przełamaniu barier językowych. Dzięki tej wymianie, nasi uczniowie, jak i również ci z Turcji, Hiszpanii i Francji, mają możliwość poznania innego kraju w rzeczywistości, takim jakim jest. Z pewnością ich przyjazd pozwala niektórym ambitnym otworzyć drzwi do nowych doświadczeń życiowych – wspomniała jedna z organizatorek.

Na pytanie prezydenta Mariana Janeckiego o nasze miasto – uczestnicy odpowiadali bardzo pozytywnie. Wciąż podkreślali, że kochają tutejszych ludzi, krajobrazy, zieleń i jedzenie.