Przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych, a także dyrektorzy zakładów pracy z naszego miasta oraz pracownicy tych zakładów, zajmujący się sprawami obrony cywilnej wzięli udział w uroczystości z okazji Światowego Dnia Obrony Cywilnej. Spotkanie odbyło się 26 lutego w Domu Zdrojowym.

Była to okazja do wręczenia wyróżnień i podziękowań za współpracę na rzecz Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz pomoc w upowszechnianiu Obrony Cywilnej.

Dzisiejszy świat niesie ze sobą wiele zagrożeń, dlatego sprawnie działające formacje obrony cywilnej są niezwykle ważne. Mam nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli sprawdzać się w nagłych okolicznościach, ale mimo to, zawsze musimy być na takie wypadki przygotowani – podkreślił prezydent miasta Marian Janecki.

Światowy Dzień Obrony Cywilnej przypada 1 marca. Został on ustanowiony w 1972 r. przez Międzynarodową Organizację Obrony Cywilnej, aby przypominać rządom państw o konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków klęsk żywiołowych, katastrof cywilizacyjnych oraz wciąż trapiących ludzkość wojen.