„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Wyprawa poprawa”, które miało zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie. Wskazanie, że nasze prawidłowe postępowanie z odpadami wytwarzanymi w domach ma ogromny wpływ na czystość środowiska w naszym otoczeniu. Do tego potrzebna będzie wiedza i chęć współuczestniczenia w działaniach podejmowanych dla czystego środowiska.

W akcji wzięło udział prawie 7 tysięcy przedszkolaków i uczniów z 42 placówek oświatowych położonych na terenie naszego miasta. Do akcji przyłączyli się również osadzeni, przebywający w Zakładzie Karnym. Uczestnicy akcji, wyposażeni w worki i rękawice do sprzątania, ruszyli w teren by uporządkować okolice swoich szkół, osiedla sąsiadujące z placówkami, place zabaw, boiska oraz tereny zielone: lasy, skwery i zagajniki. Przez dwa dni trwania akcji, czyli 21 i 22 września zebrano łącznie prawie sześć ton odpadów, które zostały odebrane przez firmy: „Dromet” S.C., PPUH „Komunalnik” Sp. z o.o.,  Zakład Robót Drogowych „Drogowiec”, PHUP „Ekosystem”, Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mszana, Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych „PUS”, F.H.U. Dromet II,  RSP Borynia, „INSTALBUD-KOMPLEKS” S.C., Jastrzębski Zakład Komunalny i przyjęte przez firmę Cofinco-Poland Sp. z o.o. W ramach przyłączenia się do akcji wymienione firmy te, świadczyły swoje usługi nieodpłatnie.