W postępowaniu przetargowym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój zostały wyłoniony podmiot: PST Transgór S.A. z siedzibą w Rybniku.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, od 1 lipca właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości. W zabudowie jednorodzinnej odpady segregowane zbierane są do worków. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach określa dopuszczalną pojemność worków od 60 do 120 l. Worki właściciel nieruchomości zakupuje we własnym zakresie w punktach handlowych posiadających je w swoim asortymencie bądź w firmie odbierającej odpady komunalne. Do żółtego lub przeźroczystego worka należy wrzucać plastik, metale i opakowania wielomateriałowe, niebieski lub przeźroczysty worek przeznaczony jest na papier, a zielony lub przeźroczysty na szkło.

W zabudowie wielorodzinnej odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach, odpady segregowane w pojemnikach: żółtym, zielonym i niebieskim.Zmiana lokalizacji punktu selektywnego zbierania odpadów zielonych (PSZOZ)

Dotychczasowa lokalizacja punktu selektywnego zbierania odpadów zielonych ulega zmianie. Od stycznia 2015 r. nowy punkt zlokalizowany jest przy ulicy Norwida 34 w Jastrzębiu-Zdroju (Sołectwo – Szeroka, w pobliżu Schroniska dla zwierząt i Zakładu Karnego)

Godziny otwarcia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

–   w okresie letnim (od 15 kwietnia do 15 listopada)

poniedziałek od 1100 do 1900

wtorek, środa, czwartek, piątek od 700 do 1500

druga i czwarta sobota miesiąca od 700 do 1500

–      w okresie zimowym (od 16 listopada do 14 kwietnia)

od poniedziałku do piątku od 700 do 1300

Jastrzębski Zakład Komunalny informuje iż w dniu 17.08.2015 r. Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych  będzie nieczynny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (PSZOZ)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Zielonych (PSZOZ)

 

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

 

Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR III.14.2011
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.6 ust.2, ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
uchwala:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 2. 1. Górna stawka opłat za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój wynosi: 200,00 zł/m3 brutto
2. Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych segregowanych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój wynosi: 100,00 zł/m3 brutto
3. Górna stawka opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynosi: 35,00 zł/m3 brutto

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX/196/2007 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 roku Nr 5, poz. 91)

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój.


Numer rejestrowy  

Nazwa

przedsiębiorstwa

 

Adres

przedsiębiorstwa

 

TELEFON

1 EKOŚRODOWISKO Sp. z o. o. ul. Cyryla i Metodego 50

41 – 909 Bytom

32 38 868 00

 

2 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

Van Gansewinkel Górny Śląsk

sp. z o. o.

ul. Piotra Skargi 87

41 – 706 Ruda Śląska

 

32 24 221 10

 

3 Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe „INTERPROMEX” Sp. z o. o. ul. Paryska 11

42 – 500 Będzin

 

32 267 55 15

 

4 Zakład Robót Budowlano-Inżynieryjnych

„Budomix” Barbara Fejklowicz

ul. Wyzwolenia 147

44 – 337 Jastrzębie–Zdrój

 

32 47 639 21

 

5 Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-GLOB ul. Raciborska 37

44 – 362 Bełsznica

 

32 45 12 015

6 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe  „WTÓRPOL” Zakład Pracy Chronionej ul. Żurawia 1

26 – 110 Skarżysko–Kamienna

 

41 251 22 23

7 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Kokotek 33

41 – 700 Ruda Śląska

32 24 810 81
8 REMONDIS Sp. z o. o. Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11

41 – 203 Sosnowiec

32 293 80 62

32 293 80 63

10 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe

„TRANSGÓR” S. A.

ul. Jankowicka 9

44 – 201 Rybnik

32 75 554 33

32 75 554 44

11 Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo – Usługowe

„KOMART” Sp. z o. o.

ul. Szpitalna 7

44 – 194 Knurów

 

32 235 11 83

12 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

„EKOM”

Janota Zdzisław

ul. Tulipanów 3

43 – 246 Zabłocie

 

33 855 80 79

 

14 Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta

Waldemar Strach

ul. Spółdzielcza 1/1

42 – 274 Konopiska

 

34 329 92 29

15 EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. j. ul. Kościuszki 45a

44-200 Rybnik

 

32 423 08 45

16 USŁUGI TRANSPORTOWE W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW

Joachim Wawrzyczny

ul. Powstańców 45a

44-351 Turza Śląska

 

 

697 101 000

17  

PPUH „KOMUNALNIK” Sp. z o. o.

ul. Kolejowa 30

44-338 Jastrzębie-Zdrój

 

32 47 626 28

 

18  

PTS ALBA Sp. z o. o.

ul. Bytkowska 15

41-503 Chorzów

 

 

32 249 56 80

19  

ALBA Południe Polska Sp. z o. o.

ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

883 365 242

 

20 Zakłady Techniki Komunalnej

Sp. z o. o.

ul. Okrężna 5

44-240 Żory

 

32 43 56 920

21 ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Starocmentarna 2

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

 

32 262 50 29

22 „NAPRZÓD” Sp. z o. o. ul. Raciborska 144 B

44-280 Rydułtowy

 

32 45 770 83

23 A.S.A.

Eko Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 

 

32 376 34 50

24 P.P.H.U. EKOPLAST PRODUKT S.C.

Krzysztof Brandys, Ryszard Brandys

ul. Frysztacka 145

43-400 Cieszyn

 

33 858 00 75

510 271 250

25  

SANIT-TRANS Sp. z o. o.

ul. Międzyrzecze Górne 383

43-392 Międzyrzecze Górne

 

 

33 815 79 74

26 NCS Sp. z o. o. Jaźwina 131 A

58-212 Jaźwina

 

 

71 717 05 45

27 Zakład Oczyszczania Miasta „TROS-EKO” Sp. z o.o. ul. Bażantów 17

43-450 Ustroń

 

 

33 854 29 75

28 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

 

 

32 271 72 81

29 AMH Recykling ul. Pszowska 307

44-300 Wodzisław Śl.

889 298 368
30 EKO-GASTRO Grzegorz Lenart ul. Pomorska 61/6

44-335 Jastrzębie-Zdrój

 

 

* Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r, Nr. 236, poz. 2008, z późn. zm.)

 Wykaz punktów zbierania baterii na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – to niezgodne z obowiązującym prawem!
(art. 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

 

l.p. Nazwa Adres punktu zbierania Informacje dodatkowe
1 Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych GPZON – Jastrzębski Zakład Komunalny

ul. Dworcowa 17d, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Dworcowa 17d
2 „EKO MAR” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Odpadami z sortownią odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych

ul. Rozwojowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Rozwojowa 1
3 „ZIKO APTEKA” Sp. z o.o.

u. Legnicka 5, 31-216 Kraków

Warmińska 2b/4 Odbierany jest zużyty sprzęt od klientów apteki – z grupy „przyrządy medyczne” (pozostałe urządzenia do wykrywania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia choroby, urazów lub niepełnosprawności)
4 Punkty handlowe*

 

Masz prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt do punktu zbiórki. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt (art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym).

* Masz prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt przy zakupie nowego. Przy zakupie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. (art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Wykaz aptek

Wykaz aptek na terenie miasta wytypowanych do zbiórki przeterminowanych środków farmaceutycznych:

 

1. Apteka „Wielkopolska”               –      ul. Wielkopolska 2A

JasFarm Sp. z o.o.

 

 2. ELFAG-GRZYWOCZ sp.j.              –      ul. Harcerska 9

Apteka DAMIAN

 

3. Apteka „Zdrój”                           –      ul. 1 Maja 29

Bensz Spółka jawna

 

4. Apteka Prywatna                      –       ul. Marusarzówny pawilon 21

mgr Małgorzata Leśniewska

 

 5. Apteka „Zdrowie”                      –      ul. Warmińska 2B

Sp. z o.o.

 

 6. Apteka „Pod Ręką”                    –      ul. Os. 1000 – lecia 3B

Alina Łuczka sp.j.

 

 7. Apteka „Pod Ręką”                    –      ul. Wodeckiego 21

Alina Łuczka sp.j.

 

 8. EWURAN-FRĄCKOWIAK sp.j.      –      ul. Mazowiecka 10

Apteka „Pod Wagą”

 

  9. Apteka Ignacy Neugebauer      –      ul. Komuny Paryskiej 18

 

10. Apteka „PRZYJAŹŃ”

S.C. Lucyna Starzykowska      –        ul. Piastów 4

Marian Starzykowski

 

11. Apteka w Centrum Handlowym       –     ul. Podhalańska 26

Carrefour

 

12. Apteka „Vitalis”                               –      ul. Katowicka 27

 

13. Dr.Max”                                               – ul. Harcerska 1D

Harmonogram odbioru przeterminowanych leków z aptek na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój 2014r.

 

 

LUTY

17.02.2014 r.

MARZEC

KWIECIEŃ

23.04.2014 r.

MAJ

CZERWIEC

30.06.2014 r.

LIPIEC

SIERPIEŃ

26.08.2014 r.

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

28.10.2014 r.

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

16.12.2014 r.