Obchodní zóna

Město vysokých technologií

Hornictví bylo a je naším každodenním životem. Ještě dlouhá léta bude hlavním průmyslovým odvětvím našeho regionu. Podzemním bohatstvím naší země je koksovatelné uhlí, v současnosti nepostradatelná surovina pro výrobu oceli, považovaná za strategickou pro evropské hospodářství.
V době transformace však věnujeme náležitou pozornost vytváření podmínek pro rozvoj nového sektoru IT technologií, podnikových služeb a průmyslu 4.0.
Spolupráce s vysokými školami - Slezská technická univerzita, Ekonomická univerzita v Katovicích.
Vysoká škola ekonomická významně podporuje profilované studijní obory na středních školách. Společně s městem vyvíjí společné aktivity při přípravě a realizaci procesu spravedlivé transformace a ekonomické diverzifikace Jastrzębia-Zdroju.
Začlenění do transformační činnosti místních ekonomických komunit, které realizují principy průmyslu 4.0.
Úzká mezinárodní spolupráce v rámci partnerství měst s centry v České republice (Karviná, Havířov) a Německu (Ibbenburen) v oblasti podpory digitální transformace ekonomiky a veřejných služeb v kontextu průmyslu 4.0.
Spolupráce s institucionálními partnery - GIG Výzkumný institut, Polská investiční a obchodní agentura, ZUS, Daňový úřad, Katovická Speciální Ekonomická Zóna.