Strefa biznesu

Miasto wysokich technologii

Górnictwo było i jest naszą codziennością. Przez wiele lat będzie jeszcze podstawową branżą przemysłową w naszym regionie. Podziemne bogactwo naszej ziemi to węgiel koksowy, obecnie niezbędny surowiec do produkcji stali, uznany za strategiczny dla gospodarki europejskiej.

Jednak w dobie transformacji w należyty sposób przykładamy ogromną wagę do tworzenia warunków do rozwoju sektora nowych technologii IT, usług dla biznesu i przemysłu 4.0

Współpraca z uczelniami wyższymi – Politechnika Śląska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Uniwersytet Ekonomiczny zapewnia wsparcie merytoryczne profilowanym kierunkom nauczania w szkołach ponadpodstawowych. Wraz z miastem prowadzi wspólne działania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu sprawiedliwej transformacji i dywersyfikacji gospodarczej Jastrzębia-Zdroju.

Włączenie do działań transformacyjnych lokalnych środowisk gospodarczych realizujących założenia przemysłu 4.0.

Ścisła współpraca międzynarodowa w ramach partnerstwa miast z ośrodkami w Czechach (Karwina, Havirov) i  Niemczech (Ibbenburen) w zakresie wspierania transformacji cyfrowej gospodarki i usług publicznych w kontekście przemysłu 4.0.

Współpraca z partnerami instytucjonalnymi – GIG Instytut Badawczy, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, ZUS, Urząd Skarbowy, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.


Polecamy