Strefa mieszkańca

Sołectwa i osiedla

Sołectwa

Sołectwo Szeroka

Sołectwo Szeroka

Liczba zameldowanych: 2544
(stan na 31.12.2019 r.)
Obszar: 1026,64 ha

  Sołtys: Antoni Weissmann

  Rada Sołecka:
  Leon Piksa - członek rady sołeckiej
  Sułkowska Renata - członek rady sołeckiej
  Resche Krzysztof - członek rady sołeckiej
  Filipowski Kamil - członek rady sołeckiej
  Zbigniew Łukasik - członek rady sołeckiej

  Siedziba władz sołectwa:
  ul. Powstańców Śląskich 82

  Dyżury pełnione są w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

  godz. 10:00 - 11:00

  Sołectwo Bzie

  Sołectwo Bzie

  Liczba zameldowanych: 4098
  (stan na 31.12.2019 r.)
  Obszar: 1728,73 ha

   Sołtys: Michał Urgoł
   tel. 501 730 899

   Rada Sołecka:
   Stanisław Bazgier - członek rady sołeckiej
   Józef Adamczyk - członek rady sołeckiej
   Jolanta Domaradzka - członek rady sołeckiej
   Daniela Miech - członek rady sołeckiej
   Jan Pukowiec - członek rady sołeckiej
   Bogdan Lipina - członek rady sołeckiej
   Teresa Sztymon - członek rady sołeckiej

   Dyżury - każdy drugi poniedziałek miesiąca

   godz. 16:00-17:00

   Siedziba władz sołectwa: Dom Sołecki ul. Rostków 7

   Sołectwo Borynia

   Sołectwo Borynia

   Liczba zameldowanych: 2039
   (stan na 31.12.2019 r.)
   Obszar: 822,92 ha

    Sołtys: Jarosław Fojt

    Rada Sołecka:
    Janusz Kwoska - członek zarządu
    Herbert Piksa - członek zarządu
    Adrian Weisman - członek zarządu
    Krzysztof Kaczmarek - członek zarządu
    Mariusz Krymiec - członek zarządu
    Iwona Gorans - członek zarządu
    Anna Cempa - członek zarządu

    Siedziba władz sołectwa
    Dom Sołecki ul. Gajowa 11a

    Dyżury sołtysa: pierwsza i trzecia środa miesiąca
    godz. 17:00 -18:00
    adres e-mail: solectwoborynia@op.pl

    Sołectwo Moszczenica

    Sołectwo Moszczenica

    Liczba zameldowanych: 3289
    (stan na 31.12.2019 r.)
    Obszar: 803 ha

     Sołtys: Wanda Pawliczek

     Rada Sołecka 
     Gabriel Koczor - członek rady sołeckiej
     Ryszard Leszczyński - członek rady sołeckiej
     Jacek Pawliczek - członek rady sołeckiej
     Sławomir Skrzeszewski - członek rady sołeckiej
     Eugeniusz Kuś - członek rady sołeckiej
     Stanisław Konieczny - członek rady sołeckiej

     Siedziba władz sołectwa:
      ul. Komuny Paryskiej 14

     Dyżury sołtysa: wtorki i środy

     godz. 09:00 - 12:00

     ul. Komuny Paryskiej 14

     Sołectwo Ruptawa i Cisówka

     Sołectwo Ruptawa i Cisówka

     Liczba zameldowanych: 4192
     (stan na 31.12.2019 r.)
     Obszar: 1522,51 ha

     Sołtys: Dorota Ledwoń

     Rada Sołecka:
     Aleksandra Fabisz-Zblewska- członek rady sołeckiej
     Damian Gałuszka - członek rady sołeckiej
     Halina Cebula - członek rady sołeckiej
     Bolesław Waltar - członek rady sołeckiej
     Małgorzata Domek - członek rady sołeckiej
     Jacek Waleczek  - członek rady sołeckiej
     Teresa Salamon - członek rady sołeckiej

     Siedziba władz sołectwa:
     Dom Sołecki ul. Cieszyńska 101

     Dyżury sołtysa: wtorek i piątek

     wtorki : godz. 8:30 - 10:00

     piątki: 17:00 - 18:00

      

     Sołectwo Skrzeczkowice

     Sołectwo Skrzeczkowice

     Liczba zameldowanych: 802
     (stan na 31.12.2019 r.)
     Obszar: 248,84 ha

      Sołtys:  Dawid Fojt

      Rada Sołecka:
      Tomasz Kapek - członek zarządu
      Franciszek Kuchta - członek zarządu
      Henryk Lubszczyk - członek zarządu
      Anna Pieter - członek zarządu
      Piotr Cempa - członek zarządu

      Siedziba władz sołectwa:
      Dom Sołecki, ul. Gajowa 11 A

      Dyżury sołtysa: pierwsza i trzecia środa miesiąca

      godz. 17:00 - 18:00


      Osiedla

      Osiedle Arki Bożka

      Osiedle Arki Bożka

      Liczba zameldowanych: 5462
      (stan na 31.12.2019 r.)
      Obszar: 46,11 ha

       Przewodniczący zarządu osiedla: Roman Januszewski

       Szymon Kocoń - członek zarządu osiedla
       Magdalena Kargul - członek zarządu osiedla
       Bartłomiej Sułkowski - członek zarządu osiedla
       Jolanta Pasek - członek zarządu osiedla
       Irena Czaplińska - członek zarządu osiedla

       Siedziba zarządu osiedla ul. Miodowa 1
        

       Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: pierwsze wtorki miesiąca (w razie potrzeby po wcześniejszym umówieniu się)
       godz. 17:00 - 19:00
       tel. kont. 603 036 363

       Osiedle Barbary

       Osiedle Barbary

       Liczba zameldowanych: 8530
       (stan na 31.12.2019 r.)
       Obszar: 54,86 ha
        

       Przewodniczący zarządu osiedla: Grzegorz Garus

       Bogdan Borycki - członek zarządu
       Barbara Płaza - członek zarządu
       Ewa Garus - członek zarządu
       Henryka Starościak - członek zarządu
       Halina Koczy - członek zarządu
       Irena Morawska - członek zarządu

        Siedziba władz osiedla: ul. Turystyczna 4

        Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla:pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
        godz. 17:00
        adres e-mail : os.barbary@jastrzebie.pl

        Osiedle Bogoczowiec

        Osiedle Bogoczowiec

        Liczba zameldowanych: 1333
        (stan na 31.12. 2019 r.)
        Obszar: 35,22 ha

        Przewodniczący zarządu osiedla:  Janusz Rudzki

        Agnieszka Sładkowska - członek zarządu osiedla
        Bogdan Wrożyna - członek zarządu osiedla
        Dominik Butajło - członek zarządu osiedla

        Siedziba władz osiedla
        Bogoczowiec 4T

        Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: pierwsze poniedziałki miesiąca
        godz. 17:00 - 18:00
        tel. kont. 602 374 434

        Osiedle Gwarków

        Osiedle Gwarków

        Liczba zameldowanych: 6575
        (stan na 31.12.2019 r.)
        Obszar: 63,86 ha

         Przewodniczący zarządu osiedla: Ewelina Auguścik
         Joanna Chojnacka - członek zarządu
         Manuela Antos - członek zarządu
         Alina Gawlas - członek zarządu
         Damian Giżyński - członek zarządu
         Janina Szymańska - członek zarządu

         Siedziba władz: ul. Wielkopolska 13

         Osiedle Morcinka

         Osiedle Morcinka

         Liczba zameldowanych: 3753
         (stan na 31.12.2019 r.)
         Obszar: 36,63 ha
         Przewodniczący Zarządu Osiedla:
         Grzegorz Mosoń
          

         Członkowie Zarządu Osiedla:

         • Marcin Wawrzyniak - członek zarządu
         • Stanisław Miśkowiec - członek zarządu
         • Łukasz Mosoń - członek zarządu
         • Jan Marcol - członek zarządu

         Siedziba władz: ul. Katowicka 33


         Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: pierwszy poniedziałek miesiąca
         godz. 17:00-18:00
         tel. kont. 606-422-652

         Osiedle Pionierów

         Osiedle Pionierów

         Liczba zameldowanych: 9167
         (stan na 31.12.2019 r.)
         Obszar: 104,84 ha

          Przewodniczący zarządu osiedla: Beata Kisielewska
          Mirosław Lęga - członek zarządu
          Marcin Wojtkowiak - członek zarządu
          Wiesława Kosowska - członek zarządu
          Sławomir Jaskulski - członek zarządu
          Piotr Partyka - członek zarządu
          Iwona Pierchała - członek zarządu

          Siedziba władz osiedla:
          ul. Mazurska 2

          Dyżury Przewodniczącej Zarządu Osiedla: wtorki
          godz. 18:00 - 19:00
          adres e-mail:os.pionierow@jastrzebie.pl

          Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

          Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

          Liczba zameldowanych: 4778
          (stan na 31.12.2019 r.)
          Obszar: 860,20 ha
          Przewodniczący Zarządu Osiedla:
          Krystyna Piechoczek
          Członkowie Zarządu Osiedla:

          • Alina Drescher - członek zarządu
          • Małgorzata Hojka - członek zarządu
          • Gabriela Krypczyk - członek zarządu
          • Kazimierz Matera - członek zarządu
          • Justyna Rusin - członek zarządu

          Siedziba władz Zarządu Osiedla:
          ul. Pszczyńska 125 / Szkoła Podstawowa nr 1

          Dyżury Przewodniczącej Zarządu Osiedla: czwarty wtorek każdego miesiąca
          godz. 17:00

          Zebrania Zarządu: każdy drugi wtorek miesiąca
          godz. 18:00

          nr. kont. 606333545

          Osiedle Przyjaźń

          Osiedle Przyjaźń

          Liczba zameldowanych: 3828
          (stan na 31.12.2019 r.)
          Obszar: 316,65 ha
          Przewodnicząca Zarządu Osiedla:
          Krzysztof Kordela
          Członkowie zarządu osiedla:

          • Zbigniew Zera - członek zarządu
          • Jakub Gruszka - członek zarządu
          • Izabela Dąbrowska - członek zarządu
          • Łukasz Kowalczuk - członek zarządu

          Siedziba władz Zarządu Osiedla:
          ul. Dunikowskiego 5

          Osiedle Staszica

          Osiedle Staszica

          Liczba zameldowanych: 4996
          (stan na 31.12.2019 r.)
          Obszar: 84,62 ha
          Przewodniczący Zarządu Osiedla:
          Jan Skiepko
          Członkowie Zarządu Osiedla:

          • Dawid Bielecki - członek zarządu
          • Andrzej Kinasiewicz - członek zarządu
          • Mirosław Kolb - członek zarządu
          • Adam Łukasik - członek zarządu
          • Zbigniew Rutkowski - członek zarządu
          • Bogdan Żabiński - członek zarządu

          Siedziba władz Zarządu Osiedla:
          ul. Opolska 4

          Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: środy
          godz. 16:00-18:00
          adres e-mail: osiedlestaszica1@wp.pl

          Osiedle Tuwima

          Osiedle Tuwima

          Liczba zameldowanych: 493
          (stan na 31.12.2019 r.)
          Obszar: 45,05 ha

          Przewodniczący zarządu osiedla:  Marzena Winiarska
          Eugeniusz Rakowicz - członek zarządu
          Stanisław Gładosz - członek zarządu
          Władysław Fudali - członek zarządu
          Eugeniusz Fila - członek zarządu
          Ryszard Bac - członek zarządu

          Siedziba władz Zarządu Osiedla:
          ul. Cieszyńska 14

          Osiedle 1000-lecia Szeroka

          Osiedle 1000-lecia Szeroka

          Liczba zameldowanych: 2517
          (stan na 31.12.2019 r.)
          Obszar: 12,88 ha
          Przewodniczący Zarządu Osiedla:
          Stefan Woźniak
          Członkowie zarządu osiedla:

          • Piotr Bąk - członek zarządu
          • Paweł Brejner - członek zarządu
          • Czesław Betlej - członek zarządu
          • Elżbieta Słoń - członek zarządu

          Siedziba Zarządu Osiedla os.1000-lecia 15/3

          Osiedle Zdrój

          Osiedle Zdrój

          Liczba zameldowanych: 7132
          (stan na 31.12.2019 r.)
          Obszar: 449,59 ha

           Przewodnicząca zarządu osiedla: Joanna Bieszczad
           Jerzy Raszewski - członek zarządu
           Grzegorz Gawliczek - członek zarządu
           Romana Piątkowska - członek zarządu
           Bernadeta Magiera - członek zarządu
           Eugeniusz Glinka - członek zarządu

           Siedziba władz Zarządu Osiedla
           ul. 1 Maja 15

           Dyżury Przewodniczącej Zarządu Osiedla: pierwsza i trzecia środa miesiąca
           godz. 16:00 - 17:00
           tel. kont. 793 950 232

           Osiedle Złote Łany

           Osiedle Złote Łany

           Liczba zameldowanych: 927
           (stan na 31.12.2019 r.)
           Obszar: 14,79 ha

            Przewodniczący zarządu osiedla: Mateusz Idczak
            tel: 728 595 834


            Daniel Bonar - członek zarządu
            Karol Zawadzki - członek zarządu
            Józef Sępiak - członek zarządu
            Bartosz Bugla - członek zarządu
            Wojciech Idczak - członek zarządu

            Siedziba władz Zarządu Osiedla
            ul. Wiejska 17

            Dyżury: pierwszy i trzeci piątek miesiąca
            godz.:15:00 -16:00

            Osiedle Zofiówka

            Osiedle Zofiówka

            Liczba zameldowanych: 2723
            (stan na 31.12.2019 r.)
            Obszar: 110,84 ha

             Przewodnicząca zarządu osiedla: Bogusława Marchewka
             Sławomir Sobczak - członek zarządu
             Anna Agata - członek zarządu
             Katarzyna Ossowska - członek zarządu
             Tadeusz Machał - członek zarządu

             Siedziba władz zarządu osiedla:
             ul. Ruchu Oporu 2

             Osiedle Chrobrego

             Osiedle Chrobrego

             Liczba zameldowanych: 4199
             (stan na 31.12.2019 r.)

             Obszar: 72,12 ha

             Przewodniczący zarządu osiedla: Markiewicz Tadeusz
             Jadwiga Wypych - członek zarządu
             Paweł Motyka - członek zarządu
             Stanisław Hola - członek zarządu
             Bożena Pasek - członek zarządu

             Siedziba zarządu osiedla:
             ul. Marusarzówny 10
             44-335 Jastrzębie-Zdrój
              

             Polecamy