Strefa mieszkańca

Sołectwa i osiedla

Sołectwa

Sołectwo Szeroka

Sołectwo Szeroka

Liczba zameldowanych: 2544
(stan na 31.12.2019 r.)
Obszar: 1026,64 ha

  Sołtys: Antoni Weissmann

  Rada Sołecka:
  Leon Piksa - członek rady sołeckiej
  Sułkowska Renata - członek rady sołeckiej
  Reschke Krzysztof - członek rady sołeckiej
  Filipowski Kamil - członek rady sołeckiej
  Zbigniew Łukasik - członek rady sołeckiej

  Siedziba władz sołectwa:
  ul. Powstańców Śląskich 82

  Dyżury pełnione są w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca

  godz. 10:00 - 11:00

  Sołectwo Bzie

  Sołectwo Bzie

  Liczba zameldowanych: 4098
  (stan na 31.12.2019 r.)
  Obszar: 1728,73 ha

   Sołtys: Michał Urgoł
   tel. 501 730 899

   Rada Sołecka:
   Stanisław Bazgier - członek rady sołeckiej
   Józef Adamczyk - członek rady sołeckiej
   Jolanta Domaradzka - członek rady sołeckiej
   Daniela Miech - członek rady sołeckiej
   Jan Pukowiec - członek rady sołeckiej
   Bogdan Lipina - członek rady sołeckiej
   Teresa Sztymon - członek rady sołeckiej

   Dyżury - każdy drugi poniedziałek miesiąca

   godz. 16:00-17:00

   Siedziba władz sołectwa: Dom Sołecki ul. Rostków 7

   Sołectwo Borynia

   Sołectwo Borynia

   Liczba zameldowanych: 2039
   (stan na 31.12.2019 r.)
   Obszar: 822,92 ha

    Sołtys: Jarosław Fojt

    Rada Sołecka:
    Janusz Kwoska - członek zarządu
    Herbert Piksa - członek zarządu
    Adrian Weisman - członek zarządu
    Krzysztof Kaczmarek - członek zarządu
    Mariusz Krymiec - członek zarządu
    Iwona Gorans - członek zarządu
    Anna Cempa - członek zarządu

    Siedziba władz sołectwa
    Dom Sołecki ul. Gajowa 11a

    Dyżury sołtysa: pierwsza i trzecia środa miesiąca
    godz. 17:00 -18:00
    adres e-mail: solectwoborynia@op.pl

    Sołectwo Moszczenica

    Sołectwo Moszczenica

    Liczba zameldowanych: 3289
    (stan na 31.12.2019 r.)
    Obszar: 803 ha

     Sołtys: Wanda Pawliczek

     Rada Sołecka 
     Gabriel Koczor - członek rady sołeckiej
     Ryszard Leszczyński - członek rady sołeckiej
     Jacek Pawliczek - członek rady sołeckiej
     Sławomir Skrzeszewski - członek rady sołeckiej
     Eugeniusz Kuś - członek rady sołeckiej
     Stanisław Konieczny - członek rady sołeckiej

     Siedziba władz sołectwa:
      ul. Komuny Paryskiej 14

     Dyżury sołtysa: wtorki i środy

     godz. 09:00 - 12:00

     ul. Komuny Paryskiej 14

     Sołectwo Ruptawa i Cisówka

     Sołectwo Ruptawa i Cisówka

     Liczba zameldowanych: 4192
     (stan na 31.12.2019 r.)
     Obszar: 1522,51 ha

     Sołtys: Dorota Ledwoń

     Rada Sołecka:
     Aleksandra Fabisz-Zblewska- członek rady sołeckiej
     Damian Gałuszka - członek rady sołeckiej
     Halina Cebula - członek rady sołeckiej
     Bolesław Waltar - członek rady sołeckiej
     Małgorzata Domek - członek rady sołeckiej
     Jacek Waleczek  - członek rady sołeckiej
     Teresa Salamon - członek rady sołeckiej

     Siedziba władz sołectwa:
     Dom Sołecki ul. Cieszyńska 101

     Dyżury sołtysa: wtorek i piątek

     wtorki : godz. 8:30 - 10:00

     piątki: 17:00 - 18:00

      

     Sołectwo Skrzeczkowice

     Sołectwo Skrzeczkowice

     Liczba zameldowanych: 802
     (stan na 31.12.2019 r.)
     Obszar: 248,84 ha

      Sołtys:  Dawid Fojt

      Rada Sołecka:
      Tomasz Kapek - członek zarządu
      Franciszek Kuchta - członek zarządu
      Henryk Lubszczyk - członek zarządu
      Anna Pieter - członek zarządu
      Piotr Cempa - członek zarządu

      Siedziba władz sołectwa:
      Dom Sołecki, ul. Gajowa 11 A

      Dyżury sołtysa: pierwsza i trzecia środa miesiąca

      godz. 17:00 - 18:00


      Osiedla

      Osiedle Arki Bożka

      Osiedle Arki Bożka

      Liczba zameldowanych: 5462
      (stan na 31.12.2019 r.)
      Obszar: 46,11 ha

      Szymon Kocoń - członek zarządu osiedla
      Magdalena Kargul - członek zarządu osiedla
      Bartłomiej Sułkowski - członek zarządu osiedla
      Jolanta Pasek - członek zarządu osiedla
      Irena Czaplińska - członek zarządu osiedla

      Siedziba zarządu osiedla ul. Miodowa 1

      Osiedle Barbary

      Osiedle Barbary

      Liczba zameldowanych: 8530
      (stan na 31.12.2019 r.)
      Obszar: 54,86 ha
       

      Przewodniczący zarządu osiedla: Grzegorz Garus

      Bogdan Borycki - członek zarządu
      Barbara Płaza - członek zarządu
      Ewa Garus - członek zarządu
      Henryka Starościak - członek zarządu
      Halina Koczy - członek zarządu
      Irena Morawska - członek zarządu

       Siedziba władz osiedla: ul. Turystyczna 4

       Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla:pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
       godz. 17:00
       adres e-mail : os.barbary@jastrzebie.pl

       Osiedle Bogoczowiec

       Osiedle Bogoczowiec

       Liczba zameldowanych: 1333
       (stan na 31.12. 2019 r.)
       Obszar: 35,22 ha

       Przewodniczący zarządu osiedla:  Janusz Rudzki

       Agnieszka Sładkowska - członek zarządu osiedla
       Bogdan Wrożyna - członek zarządu osiedla
       Dominik Butajło - członek zarządu osiedla

       Siedziba władz osiedla
       Bogoczowiec 4T

       Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: pierwsze poniedziałki miesiąca
       godz. 17:00 - 18:00
       tel. kont. 602 374 434

       Osiedle Gwarków

       Osiedle Gwarków

       Liczba zameldowanych: 6575
       (stan na 31.12.2019 r.)
       Obszar: 63,86 ha

        Przewodniczący zarządu osiedla: Ewelina Auguścik
        Joanna Chojnacka - członek zarządu
        Manuela Antos - członek zarządu
        Alina Gawlas - członek zarządu
        Damian Giżyński - członek zarządu
        Janina Szymańska - członek zarządu

        Siedziba władz: ul. Wielkopolska 13

        Osiedle Morcinka

        Osiedle Morcinka

        Liczba zameldowanych: 3753
        (stan na 31.12.2019 r.)
        Obszar: 36,63 ha
        Przewodniczący Zarządu Osiedla:
        Grzegorz Mosoń
         

        Członkowie Zarządu Osiedla:

        • Marcin Wawrzyniak - członek zarządu
        • Stanisław Miśkowiec - członek zarządu
        • Łukasz Mosoń - członek zarządu
        • Jan Marcol - członek zarządu

        Siedziba władz: ul. Katowicka 33


        Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: pierwszy poniedziałek miesiąca
        godz. 17:00-18:00
        tel. kont. 606-422-652

        Osiedle Pionierów

        Osiedle Pionierów

        Liczba zameldowanych: 9167
        (stan na 31.12.2019 r.)
        Obszar: 104,84 ha

         Przewodniczący zarządu osiedla: Beata Kisielewska
         Mirosław Lęga - członek zarządu
         Marcin Wojtkowiak - członek zarządu
         Wiesława Kosowska - członek zarządu
         Sławomir Jaskulski - członek zarządu
         Piotr Partyka - członek zarządu
         Iwona Pierchała - członek zarządu

         Siedziba władz osiedla:
         ul. Mazurska 2

         Dyżury Przewodniczącej Zarządu Osiedla: wtorki
         godz. 18:00 - 19:00
         adres e-mail:os.pionierow@jastrzebie.pl

         Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

         Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

         Liczba zameldowanych: 4778
         (stan na 31.12.2019 r.)
         Obszar: 860,20 ha
         Przewodniczący Zarządu Osiedla:
         Krystyna Piechoczek
         Członkowie Zarządu Osiedla:

         • Alina Drescher - członek zarządu
         • Małgorzata Hojka - członek zarządu
         • Gabriela Krypczyk - członek zarządu
         • Kazimierz Matera - członek zarządu
         • Justyna Rusin - członek zarządu

         Siedziba władz Zarządu Osiedla:
         ul. Pszczyńska 125 / Szkoła Podstawowa nr 1

         Dyżury Przewodniczącej Zarządu Osiedla: czwarty wtorek każdego miesiąca
         godz. 17:00

         Zebrania Zarządu: każdy drugi wtorek miesiąca
         godz. 18:00

         nr. kont. 606333545

         Osiedle Przyjaźń

         Osiedle Przyjaźń

         Liczba zameldowanych: 3828
         (stan na 31.12.2019 r.)
         Obszar: 316,65 ha
         Przewodnicząca Zarządu Osiedla:
         Krzysztof Kordela
         Członkowie zarządu osiedla:

         • Zbigniew Zera - członek zarządu
         • Jakub Gruszka - członek zarządu
         • Izabela Dąbrowska - członek zarządu
         • Łukasz Kowalczuk - członek zarządu

         Siedziba władz Zarządu Osiedla:
         ul. Dunikowskiego 5

         Osiedle Staszica

         Osiedle Staszica

         Liczba zameldowanych: 4996
         (stan na 31.12.2019 r.)
         Obszar: 84,62 ha
         Przewodniczący Zarządu Osiedla:
         Jan Skiepko
         Członkowie Zarządu Osiedla:

         • Dawid Bielecki - członek zarządu
         • Andrzej Kinasiewicz - członek zarządu
         • Mirosław Kolb - członek zarządu
         • Adam Łukasik - członek zarządu
         • Zbigniew Rutkowski - członek zarządu
         • Bogdan Żabiński - członek zarządu

         Siedziba władz Zarządu Osiedla:
         ul. Opolska 4

         Dyżury Przewodniczącego Zarządu Osiedla: środy
         godz. 16:00-18:00
         adres e-mail: osiedlestaszica1@wp.pl

         Osiedle Tuwima

         Osiedle Tuwima

         Liczba zameldowanych: 493
         (stan na 31.12.2019 r.)
         Obszar: 45,05 ha

         Przewodniczący zarządu osiedla:  Marzena Winiarska
         Eugeniusz Rakowicz - członek zarządu
         Stanisław Gładosz - członek zarządu
         Władysław Fudali - członek zarządu
         Eugeniusz Fila - członek zarządu
         Ryszard Bac - członek zarządu

         Siedziba władz Zarządu Osiedla:
         ul. Cieszyńska 14

         Osiedle 1000-lecia Szeroka

         Osiedle 1000-lecia Szeroka

         Liczba zameldowanych: 2517
         (stan na 31.12.2019 r.)
         Obszar: 12,88 ha
         Przewodniczący Zarządu Osiedla:
         Stefan Woźniak
         Członkowie zarządu osiedla:

         • Piotr Bąk - członek zarządu
         • Paweł Brejner - członek zarządu
         • Czesław Betlej - członek zarządu
         • Elżbieta Słoń - członek zarządu

         Siedziba Zarządu Osiedla os.1000-lecia 15/3

         Osiedle Zdrój

         Osiedle Zdrój

         Liczba zameldowanych: 7132
         (stan na 31.12.2019 r.)
         Obszar: 449,59 ha

          Przewodnicząca zarządu osiedla: Joanna Bieszczad
          Jerzy Raszewski - członek zarządu
          Grzegorz Gawliczek - członek zarządu
          Romana Piątkowska - członek zarządu
          Bernadeta Magiera - członek zarządu
          Eugeniusz Glinka - członek zarządu

          Siedziba władz Zarządu Osiedla
          ul. 1 Maja 15

          Dyżury Przewodniczącej Zarządu Osiedla: pierwsza i trzecia środa miesiąca
          godz. 16:00 - 17:00
          tel. kont. 793 950 232

          Osiedle Złote Łany

          Osiedle Złote Łany

          Liczba zameldowanych: 927
          (stan na 31.12.2019 r.)
          Obszar: 14,79 ha

           Przewodniczący zarządu osiedla: Mateusz Idczak
           tel: 728 595 834


           Daniel Bonar - członek zarządu
           Karol Zawadzki - członek zarządu
           Józef Sępiak - członek zarządu
           Bartosz Bugla - członek zarządu
           Wojciech Idczak - członek zarządu

           Siedziba władz Zarządu Osiedla
           ul. Wiejska 17

           Dyżury: pierwszy i trzeci piątek miesiąca
           godz.:15:00 -16:00

           Osiedle Zofiówka

           Osiedle Zofiówka

           Liczba zameldowanych: 2723
           (stan na 31.12.2019 r.)
           Obszar: 110,84 ha

            Przewodnicząca zarządu osiedla: Bogusława Marchewka
            Sławomir Sobczak - członek zarządu
            Anna Agata - członek zarządu
            Katarzyna Ossowska - członek zarządu
            Tadeusz Machał - członek zarządu

            Siedziba władz zarządu osiedla:
            ul. Ruchu Oporu 2

            Osiedle Chrobrego

            Osiedle Chrobrego

            Liczba zameldowanych: 4199
            (stan na 31.12.2019 r.)

            Obszar: 72,12 ha

            Przewodniczący zarządu osiedla: Markiewicz Tadeusz
            Jadwiga Wypych - członek zarządu
            Paweł Motyka - członek zarządu
            Stanisław Hola - członek zarządu
            Bożena Pasek - członek zarządu

            Siedziba zarządu osiedla:
            ul. Marusarzówny 10
            44-335 Jastrzębie-Zdrój
             

            Polecamy