Strefa mieszkańca

Sołectwa i osiedla

Sołectwa

Sołectwo Szeroka

Sołectwo Szeroka

Liczba zameldowanych: 2532
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 1026,64 ha
Sołtys: Antoni Weissmann
Rada Sołecka::

 • Stefan Kałuża - członek rady sołeckiej
 • Bogdan Piszczek - członek rady sołeckiej
 • Leon Piksa - członek rady sołeckiej
 • Gabriela Ciemięga - członek rady sołeckiej
 • Zbigniew Łukasik - członek rady sołeckiej

Siedziba władz sołectwa:
ul. Gagarina 116

Sołectwo Bzie

Sołectwo Bzie

Liczba zameldowanych: 4097
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 1728,73 ha
Sołtys: Michał Urgoł
Rada Sołecka:

 • Stanisław Bazgier - członek rady sołeckiej
 • Józef Adamczyk - członek rady sołeckiej
 • Jolanta Domaradzka - członek rady sołeckiej
 • Daniela Miech - członek rady sołeckiej
 • Fryderyk Holewik - członek rady sołeckiej
 • Jan Pukowiec - członek rady sołeckiej
 • Bogdan Lipina - członek rady sołeckiej

Siedziba władz sołectwa: Dom Sołecki

Sołectwo Borynia

Sołectwo Borynia

Liczba zameldowanych: 2021
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 822,92 ha
Sołtys: Jarosław Fojt
Rada Sołecka:

 • Eugeniusz Woźnica - członek zarządu
 • Łucja Zielonka - członek zarządu
 • Zenon Florkiewicz- członek zarządu
 • Wioleta Mura-Lukasek - członek zarządu
 • Herbert Piksa- członek zarządu
 • Anna Cempa - członek zarządu

Siedziba władz sołectwa
Dom Sołecki ul. Gajowa 11a

Sołectwo Moszczenica

Sołectwo Moszczenica

Liczba zameldowanych: 3281
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 803 ha
Sołtys: Józef Mucha
Rada Sołecka:

 • Gabriel Koczor - członek rady sołeckiej
 • Barbara Foltyn - członek rady sołeckiej
 • Jacek Pawliczek - członek rady sołeckiej
 • Józef Pieróg - członek rady sołeckiej
 • Eugeniusz Kuś - członek rady sołeckiej

Siedziba władz sołectwa:
Dom Sołecki ul. Komuny Paryskiej 14

Sołectwo Ruptawa i Cisówka

Sołectwo Ruptawa i Cisówka

Liczba zameldowanych: 4137
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 1522,51 ha
Sołtys: Dorota Ledwoń
Rada Sołecka:

 • Teresa Salamon- członek rady sołeckiej
 • Józef Morawiec - członek rady sołeckiej
 • Halina Cebula - członek rady sołeckiej
 • Bolesław Waltar - członek rady sołeckiej
 • Elfryda Toman - członek rady sołeckiej
 • Zbigniew Krypa - członek rady sołeckiej
 • Antoni Augustyn - członek rady sołeckiej

Siedziba władz sołectwa:
Dom Sołecki ul. Cieszyńska 101

Sołectwo Skrzeczkowice

Sołectwo Skrzeczkowice

Liczba zameldowanych: 792
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 248,84 ha
Sołtys: Dawid Fojt
Rada Sołecka::

 • Tadeusz Kasprzycki - członek zarządu
 • Wioleta Warmusz - członek zarządu
 • Franciszek Kuchta - członek zarządu
 • Henryk Lubszczyk - członek zarządu
 • Anna Pieter - członek zarządu
 • Piotr Klaja - członek zarządu
 • Henryk Fojt - członek zarządu

Siedziba władz sołectwa:
Dom Sołecki


Osiedla

Osiedle Arki Bożka

Osiedle Arki Bożka

Liczba zameldowanych: 5590
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 46,11 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Szymon Klimczak
Członkowie zarządu osiedla:

 • Anna Sacewicz - członek zarządu osiedla
 • Magdalena Korzec-Szymczyk - członek zarządu osiedla
 • Ewa Kachnic - członek zarządu osiedla
 • Ewa Grabowska - członek zarządu osiedla
 • Marlena Grzegorzek - członek zarządu

Siedziba zarządu osiedla ul. Miodowa 1

Osiedle Barbary

Osiedle Barbary

Liczba zameldowanych: 8643
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 54,86 ha
Przewodniczący zarządu osiedla:
Paweł Jagodziński
Zarząd Osiedla:

 • Sebastian Różycki - członek zarządu osiedla
 • Stanisław Mańka - członek zarządu osiedla
 • Arkadiusz Kasiński - członek zarządu osiedla
 • Krzysztof Bieńczak - członek zarządu osiedla
 • Monika Król - członek zarządu osiedla
 • Krzysztof Sobczyk - członek zarządu osiedla

Siedziba władz osiedla: ul. Turystyczna 4

Osiedle Bogoczowiec

Osiedle Bogoczowiec

Liczba zameldowanych: 1362
(stan na 31.12. 2018 r.)
Obszar: 35,22 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Janusz Rudzki
Członkowie Zarządu Osiedla:

 • Damian Szewczyk - członek zarządu osiedla
 • Roman Siuda - członek zarządu osiedla
 • Robert Cichowicz - członek zarządu osiedla
 • Dominik Butajło - członek zarządu osiedla

Siedziba władz osiedla
Bogoczowiec 4T

Osiedle Gwarków

Osiedle Gwarków

Liczba zameldowanych: 6721
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 63,86 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Kazimierz Janoska
Członkowie Zarządu Osiedla:

 • Ewelina Auguścik- członek zarządu
 • Manuela Antos - członek zarządu
 • Roman Foksowicz - członek zarządu
 • Alina Mikołajczyk - członek zarządu
 • Sergiusz Wójcik - członek zarządu
 • Adrian Nalbach - członek zarządu

Siedziba władz: ul. Wielkopolska 13

Osiedle Morcinka

Osiedle Morcinka

Liczba zameldowanych: 3791
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 36,63 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Grzegorz Mosoń
Członkowie Zarządu Osiedla:

 • Marcin Wawrzyniak - członek zarządu
 • Stanisław Miśkowiec - członek zarządu
 • Łukasz Mosoń - członek zarządu
 • Jan Marcol - członek zarządu

Siedziba władz: ul. Katowicka 33

Osiedle Pionierów

Osiedle Pionierów

Liczba zameldowanych: 9347
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 104,84 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Wiesława Kosowska
Członkowie zarządu osiedla:

 • Mirosław Lęga - członek zarządu
 • Andrzej Matusiak - członek zarządu
 • Grzegorz Krysman - członek zarządu
 • Paweł Ropiak - członek zarządu
 • Wiesław Łukomski - członek zarządu

Siedziba władz osiedla:
ul. Mazurska 2

Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

Osiedle Jastrzębie Górne i Dolne

Liczba zameldowanych: 4817
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 860,20 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Krystyna Piechoczek
Członkowie Zarządu Osiedla:

 • Alina Drescher - członek zarządu
 • Małgorzata Hojka - członek zarządu
 • Gabriela Krypczyk - członek zarządu
 • Kazimierz Matera - członek zarządu
 • Justyna Rusin - członek zarządu

Siedziba władz Zarządu Osiedla:
ul. Pszczyńska 125 / Szkoła Podstawowa nr 1

Osiedle Przyjaźń

Osiedle Przyjaźń

Liczba zameldowanych: 3856
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 316,65 ha
Przewodnicząca Zarządu Osiedla:
Krzysztof Kordela
Członkowie zarządu osiedla:

 • Zbigniew Zera - członek zarządu
 • Jakub Gruszka - członek zarządu
 • Izabela Dąbrowska - członek zarządu
 • Łukasz Kowalczuk - członek zarządu

Siedziba władz Zarządu Osiedla:
ul. Dunikowskiego 5

Osiedle Staszica

Osiedle Staszica

Liczba zameldowanych: 5101
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 84,62 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Jan Skiepko
Członkowie Zarządu Osiedla:

 • Dawid Bielecki - członek zarządu
 • Andrzej Kinasiewicz - członek zarządu
 • Mirosław Kolb - członek zarządu
 • Adam Łukasik - członek zarządu
 • Zbigniew Rutkowski - członek zarządu
 • Bogdan Żabiński - członek zarządu

Siedziba władz Zarządu Osiedla:
ul. Opolska 4

Osiedle Tuwima

Osiedle Tuwima

Liczba zameldowanych: 486
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 45,05 ha
Przewodnicząca Zarządu Osiedla:
Marzena Winiarska
Członkowie Zarządu Osiedla:

 • Marian Brzoza - członek zarządu
 • Eugeniusz Rakowicz - członek zarządu
 • Stanisław Gładosz - członek zarządu
 • Adam Miara - członek zarządu

Siedziba władz Zarządu Osiedla:
ul. Cieszyńska 14

Osiedle 1000-lecia Szeroka

Osiedle 1000-lecia Szeroka

Liczba zameldowanych: 2578
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 12,88 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Stefan Woźniak
Członkowie zarządu osiedla:

 • Piotr Bąk - członek zarządu
 • Paweł Brejner - członek zarządu
 • Czesław Betlej - członek zarządu
 • Elżbieta Słoń - członek zarządu

Siedziba Zarządu Osiedla os.1000-lecia 15/3

Osiedle Zdrój

Osiedle Zdrój

Liczba zameldowanych: 7127
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 449,59 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Joanna Bieszczad
Członkowie Zarządu Osiedla

 • Zdzisław Koń - członek zarządu
 • Grzegorz Gawliczek - członek zarządu
 • Grażyna Szczuka - członek zarządu

Siedziba władz Zarządu Osiedla
ul. 1 Maja 15

Osiedle Złote Łany

Osiedle Złote Łany

Liczba zameldowanych: 949
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 14,79 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla
Sławomir Filipowicz
Członkowie Zarządu Osiedla:

 • Samuel Lerch - członek zarządu
 • Mateusz Idczak - członek zarządu
 • Józef Sępiak - członek zarządu
 • Ewa Blinkiewicz - członek zarządu
 • Jagoda Idczak - członek zarządu

Siedziba władz Zarządu Osiedla
Przedszkole nr 21

Osiedle Zofiówka

Osiedle Zofiówka

Liczba zameldowanych: 2813
(stan na 31.12.2018 r.)
Obszar: 110,84 ha
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Bogusława Marchewka
Członkowie Zarządu Osiedla:

 • Bernard Szołtysek - członek zarządu
 • Sławomir Sobczak - członek zarządu
 • Agnieszka Pluta - członek zarządu
 • Małgorzata Szewczyk - członek zarządu
 • Jarosław Badowski - członek zarządu

Siedziba władz Zarządu Osiedla:
ul. Ruchu Oporu 2

Osiedle Chrobrego

Osiedle Chrobrego

Liczba zameldowanych: 4273
(stan na 31.12.2018 r.)

Obszar: 72,12 ha

Polecamy