Strefa biznesu

Połączenie kolejowe

Centralny Port Komunikacyjny - trwają prace nad dokumentem studium.

Obecnie trwają prace związane z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego linii kolejowej nr 170 Katowice – granica państwa – Ostrawa.

Konsultacje społeczne w tej sprawie odbyły się w naszym mieście 6 kwietnia 2022 r. w hali widowiskowo-sportowej.

Z efektami poprzednich konsultacji, które odbyły się w trybie online, można zapoznać się w pliku zamieszczonym poniżej.

Wszelkie uzyskane na etapie konsultacji sugestie oraz informacje będą miały istotne znaczenie podczas doprecyzowywania rozwiązań projektowych w trakcie kolejnych etapów realizowanego zamówienia.

Wszelkie informacje oraz materiały dostępne są na stronie internetowej CPK.


Kolej+ Projekt przebiegu połączenia Jastrzębia z Katowicami

PKP Polskie Linie Kolejowe oceniły dokumenty i wybrały 34 projekty, które zostaną zrealizowane. Wśród nich jest inwestycja w Jastrzębiu-Zdroju.

Znamy już listę projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach programu Kolej+. Podczas konferencji 24 kwietnia 2022 r. w Janowie Lubelskim zaprezentował je premier Mateusz Morawiecki z ministrem infrastruktury, Andrzejem Adamczykiem. Jednym z 34 realizowanych połączeń będzie Jastrzębie-Zdrój – Orzesze.

Wniosek do rządowego programu Kolej+ złożył w listopadzie 2021 roku Marszałek Województwa Śląskiego wraz z partnerami: Jastrzębiem-Zdrój, Czerwionką-Leszczyny, Żorami i Pawłowicami.

Projekt zakłada wykorzystanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A istniejącej infrastruktury oraz odbudowę odcinków linii kolejowych w historycznym przebiegu. Fragment nowej linii we stępnych planach zbudowany ma zostać między Rondem Porozumienia Jastrzębskiego i dawnym przystankiem Jastrzębie-Zdrój Górne, odbudowany zostanie fragment linii 159 na terenie Jastrzębia oraz między Żorami i Orzeszem i zrewitalizowany jego fragment między Jastrzębiem, Pawłowicami i Żorami. Połączenie obsługiwać ma 18 pociągów: 12 z nich kursowałoby na trasie Katowice-Żory-Jastrzębie, 6 dodatkowo obsługiwałoby odcinek łączący Żory i Rybnik. Szacunkowa wartość wynosi 503 814 924,75 zł.

Głównym celem programu Kolej+ jest uzyskanie lub usprawnienie połączeń miejscowości liczących powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkim. Wraz z ogłoszeniem listy projektów poinformowano też o zwiększeniu budżetu programu do 11 miliardów złotych. Prace obejmą łącznie 1203 km linii kolejowych.

Prezentacja przebiegu.

Polecamy