Dla mieszkańca

Deklaracja

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kiedy należy złożyć deklarację?

  1. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (dotyczy nieruchomości zamieszkałej) lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (dotyczy nieruchomości niezamieszkałej).
  2. W sytuacji, gdy na nieruchomości zmienią się dane mające wpływ na wysokość należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. liczba osób w przypadku nieruchomości zamieszkałej albo ilość i pojemność pojemników na odpady komunalne, zmniejszenie / zwiększenie częstotliwości odbioru - dla nieruchomości niezamieszkałych) właściciel nieruchomości winien w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.
  3. Obowiązek opłaty wygasa po złożeniu deklaracji zmieniającej (zerowej), w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek np. zmiana właściciela nieruchomości w wyniku jej sprzedaży bądź przekazania w formie darowizny. Deklarację należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości., w pkt. A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI, należy zaznaczyć opcję „wygaśnięcie obowiązku opłaty”).

Deklaracja krok po kroku:

1. Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację możesz:

  • złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. Deklaracja przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być w formie dokumentu elektronicznego opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • pobrać do druku ze strony i po wypełnieniu deklaracji złożyć podpisaną deklarację w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 20A na parterze) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
  • w wersji papierowej pobrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Sala obsługi interesanta, stanowisko nr 5), a po jej wypełnieniu złożyć deklarację w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pokój 20A na parterze). 

2. W przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika właściciela nieruchomości - dołącz pełnomocnictwo do podpisania deklaracji (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis), a gdy jest wymagana opłata – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. 

Wzór pełnomocnictwa

3. Jeżeli nie pamiętasz numeru działki skorzystaj z planu Miasta Jastrzębie-Zdrój znajdującego się na stronie jastrzebie.pl

Interaktywny Plan Miasta Jastrzębie-Zdrój

4. W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu deklaracji skorzystaj z fachowej pomocy w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Sala obsługi interesanta, stanowisko nr 5), lub pod numerem telefonu 32-47-85-397.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 15.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 15.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od 15.04.2020 r. do 31.12.2020 r. - nieruchomości rekreacyjne


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Polecamy