Dla mieszkańca

Rada Kultury

Jastrzębska Rada Kultury pełni funkcje opiniodawcze i doradcze przy Prezydencie Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz współpracuje ze środowiskiem w zakresie kultury i edukacji. Członkowie Rady zostali powołani przez prezydenta spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje, środowiska i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury i edukacji.

Zadania rady

  • opiniowanie strategii rozwoju miasta w zakresie kultury oraz jej realizacji
  • opiniowanie projektów budżetu w części dotyczącej kultury
  • opiniowanie kluczowych projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury
  • opiniowanie kluczowych projektów inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury kulturalnej
  • opiniowanie strategicznych projektów i programów kulturalnych
  • inicjowanie dialogu na temat rozwoju kultury, w tym w zakresie kierunków i priorytetów polityki kulturalnej Miasta Jastrzębie-Zdrój
  • inicjowanie przedsięwzięć i działań w zakresie kultury 
  • analiza sytuacji społecznej i gospodarczej oraz regionu w kontekście zapisów dokumentów strategicznych i programów pomocowych UE oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne
  • wspieranie pomysłów podejmowanych w ramach programów miejskich realizujących cele strategiczne
  • budowa współpracy środowiska kulturalnego i wymiana najlepszych praktyk

Skład rady

1. Agnieszka Cichoń – Przewodnicząca
2. Gabriela Jaworska
3. Dorota Ledwoń
4. Janina Bogusz-Wiśniewska
5. Anna Rucka
6. Beata Śliwka
7. Joanna Matusik
8. Robert Bareja
9. Andrzej Ślakowski
10. Paweł Jagodziński
11. Marian Jarosz
12. Joachim Paczyński
13. Ryszard Lepczyński

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

Naczelnik wydziału:
Ewa Gutowska
tel. 32 4785 151
e-mail: egutowska@um.jastrzebie.pl

Polecamy