Dla mieszkańca

Aktualność

PP nr 16 na sportowo

W naszym przedszkolu odbyła się Spartakiada Przedszkolaków.

Dzieci stoją w dwóch rzędach, mają sportowe stroje.

W sportowych zawodach wystartowały wszystkie obecnie w tym dniu przedszkolaki.

Celem zawodów było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, zachęcanie do aktywności ruchowej dzieci, wzmacnianie wiary dziecka we własne siły oraz przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami. Wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego oraz dostarczenie dzieciom radości. Dzieci radziły sobie znakomicie we wszystkich konkurencjach, a nauczyciele żarliwie kibicowali wszystkim.

Wszyscy uczestnicy spartakiady otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy, piłki dla grupy oraz słodki poczęstunek.

Polecamy