Dla turysty

Miejsca pamięci

Grób zbiorowy wojenny sierżanta Józefa Obracaja i ppor. Leona Woryna żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez Gestapo 7 sierpnia 1943 roku.

Jastrzębie Górne ul. Pszczyńska, cmentarz parafialny przy parafii pw. Św. Katarzyny


Grób zbiorowy wojenny 22 więźniów byłego hitlerowskiego obozu KL Auschwitz -Birkenau, którzy zginęli w czasie ewakuacji w styczniu 1945 roku.

Bzie Zameckie, cmentarz parafialny przy parafii pw. Św. Piotra i Pawła.


Cmentarz wojenny oraz pomnik żołnierzy Armii Czerwonej i Armii Czechosłowackiej gen. Swobody, którzy zginęli w walce o wyzwolenie Ziemi Jastrzębskiej. 

ul. Boża Góra Prawa, wjazd od ul. Wodzisławskiej.


Pomnik upamiętniający miejsce powitania Wojska Polskiego 4 lipca 1922 roku. 

Bzie, ul. Pszczyńska przy skrzyżowaniu z ul. Niepodległości.


Płyta upamiętniająca miejsce męczeńskiej śmierci 15 więźniów KL Auschwitz-Birkenau poległych w czasie ewakuacji obozu z Oświęcimia do Wodzisławia 19-20 stycznia 1945 roku.

ul. Witczaka - obok Parku Zdrojowego.


Mogiła zbiorowa wojenna 36 więźniów byłego KL Auschwitz-Birkenau, którzy ponieśli śmierć z rąk hitlerowskich okupantów w czasie transportu kolejowego do Wodzisławia Śląskiego w styczniu 1945 roku.

Jastrzębie Górne, ul. Pszczyńska, przy cmentarzu parafialnym parafii Św. Katarzyny.


Grób zbiorowy wojenny poległych w czasie I wojny światowej. 

Moszczenica, cmentarz parafialny przy parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej 
Sektor I, grób nr 81


Tablica upamiętniająca miejsce śmierci Albina Stencla, Józefa Obracaja i Leona Woryna - żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli z rąk gestapo 7 sierpnia 1943 roku

przy skrzyżowaniu ulic Rybnickiej i Pochwacie


Grób zbiorowy wojenny: Teodora Bujoka, Jana Szmuka i Józefa Firuta poległych o wolność Śląska w czasie walk powstańczych w okolicach Odry w dniu 3 marca 1921 roku.

Moszczenica, cmentarz parafialny przy parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej
Sektor VI, grób nr 101-103


Grób zbiorowy Powstańców Śląskich: Adolfa Wodeckiego, Leona Kupsza, Pawła Grzonki, Maksymiliana Bronnego, Konstantego Cnoty zamordowanych 20 sierpnia 1919 roku przez niemiecki Grenzschutz

Jastrzębie Górne, ul. Pszczyńska, cmentarz parafialny przy parafii Św. Katarzyny


Pomnik ku czci mieszkańców Jastrzębia, Boryni i Szerokiej poległych w czasie II wojny światowej

Szeroka, ul. Reja, przy KWK "BORYNIA"


Grób wojenny sapera Karola Zioły, który zginął od wybuchu min 21 sierpnia 1945 roku

Jastrzębie Górne, ul. Pszczyńska, cmentarz parafialny przy parafii Św. Katarzyny, grób nr 965


Grób zbiorowy wojenny mieszkańców Szerokiej poległych w czasie I wojny światowej i III Powstania Śląskiego

Szeroka, cmentarz parafialny przy parafii pw. Wszystkich Świętych


Grób zbiorowy wojenny Antoniego Kumora z Zawiercia i Pawła Sterniczuka z Równa - żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w dniu 1 września 1939 roku. jako pierwsze ofiary najazdu hitlerowskiego na Polskę

Jastrzębie Górne, ul. Pszczyńska, cmentarz parafialny przy parafii Św. Katarzyny


Pomnik ku czci Powstańców Śląskich Maksymiliana Bronnego, Konstantego Cnoty, Pawła Grzonki, Leona Kupsza, Adolfa Wodeckiego, Franciszka Pysznego i Romana Weinera, poległych w I powstaniu śląskim w miejscu, gdzie zostali zamordowani przez Grenzschutz w 1919 roku.

Moszczenica przy torach kolejowych na trasie Jastrzębie - Moszczenica wjazd od ul. Armii Krajowej


Grób Państwa Witczaków

cmentarz parafialny przy parafii pw. św. Katarzyny


Tablica upamiętniająca księży Jastrzębskiego Dekanatu, zamordowanych w czasie II wojny światowej

ul. 1 Maja, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa


Pomnik Sybiraków

Ruptawa, cmentarz komunalny, ul. Okrzei


Drzewo wolności z tablicą zasadzone 4 lipca 1922 roku na pamiątkę włączenia Śląska do macierzy.

Szeroka, obok kościoła pw. Wszystkich Świętych


Pomnik upamiętniający wydarzenia związane z podpisaniem porozumień jastrzębskich

Osiedle Zofiówka, ul. Rybnicka


Grób Rudolfa Ranoszka.

Moszczenica, cmentarz parafialny przy parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej.

Polecamy