Strefa biznesu

Transformacja regionów górniczych

Odejście od węgla to wyzwanie, które stoi nie tylko przed polską gospodarką. W Europie, obok nas, do uniezależnienia się od węgla dążą m.in. Bułgaria, Grecja czy Niemcy. Kluczowe wyzwanie polega na tym, aby zmiana ta przebiegała w sposób planowy i bezpieczny dla mieszkańców regionów, w których ma miejsce wydobycie i spalanie węgla. Należy zrobić wszystko, aby nie ponieśli oni skutków transformacji europejskiej gospodarki w kierunku neutralności klimatycznej.  

Forum Burmistrzów

Już od kilku lat burmistrzowie gmin węglowych, przy wsparciu WWF, wymieniają się doświadczeniami i obawami związanymi z procesem odchodzenia od węgla.

Postulaty zawarli w podpisanej przez 62 gminy węglowe Deklaracji na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Wymiany Regionów Węglowych Bałkanów Zachodnich i Ukrainy

Założeniem projektu jest wymiana doświadczeń i zdobywanie wiedzy na temat procesu transformacji. Naszym partnerem w ramach Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce jest Kosowo. 

Europejski Komitet Reginów

Władze lokalne i regionalne, reprezentowane w UE przez Europejski Komitet Regionów, zawsze były podstawą demokracji europejskiej. W czasie epidemii COVID-19 przywódcy lokalni i regionalni byli siłą sprawczą w społecznościach lokalnych, reagowali na sytuację kryzysową i przewodzili odbudowie gospodarczej UE.

Jastrzębie-Zdrój od 2019 roku aktywnie uczestniczy w spotkaniach i konferencjach organizowanych w ramach Komitetu.

Więcej: https://cor.europa.eu/pl/our-work/

Polecamy