Dla mieszkańca

Społeczny doradca ds. polityki senioralnej

Funkcję Społecznego Doradcy do spraw polityki senioralnej pełni

Krystyna Jurewicz

telefon: +48 501 531 782,

Obsługa telefoniczna interesantów:

wtorek - w godz. od 16.00 do 18.00

czwartek - w godz. od 16.00 do 18.00

Do zadań Doradcy należy, w szczególności:

1) komunikacja i współpraca ze środowiskiem senioralnym w zakresie organizacji polityki senioralnej;
2) koordynowanie prac nad programem Aktywni 60+;
3) praca nad programem Karta Seniora, szczególnie w zakresie:
a) promocji programu wśród seniorów,
b) pozyskiwania nowych podmiotów/partnerów do uczestniczenia w programie;
4) stała współpraca z Radą Seniorów i Uniwersytetem III Wieku;
5) wychodzenie z inicjatywą organizacji uroczystości i wydarzeń adresowanych do seniorów;
6) podejmowanie działań na rzecz poprawy wizerunku seniora;
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w celu podejmowania działań na rzecz seniorów;
8) inicjowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej;
9) podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów w mieście;
10) podejmowanie działań na rzecz podnoszenia aktywności osób w wieku senioralnym;
11) współpraca z instytucjami i wydziałami/biurami Urzędu Miasta w zakresie funkcjonowania istniejących w mieście instytucji dla seniorów oraz tworzenia nowych z myślą o seniorach;
12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez prezydenta w zakresie polityki senioralnej.

Polecamy