Dla mieszkańca

Rada Seniorów

W Jastrzębiu-Zdroju działa Rada Seniorów. Została powołana na mocy Uchwały nr I.5.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz nadania jej statutu.

Skład Rady Seniorów:

 Nazwisko i imię członkaNazwa i siedziba organizacji zgłaszającej kandydata
 1. Bułakowska TeresaMieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój – poparcie mieszkańców
 2. Drzyżdżyk WładysławaMieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój – poparcie mieszkańców
 3. Kowalska Sabina Mieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój – poparcie mieszkańców
 4. Pierchała GrażynaMieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój – poparcie mieszkańców
 5. Porwoł Józef Mieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój – poparcie mieszkańców
 6. Szczerba Elżbieta Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim-Grupa w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Witczaka 3a
 7. Toborowicz Anna Mieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój – poparcie mieszkańców
 8. Woźnica Eugeniusz Mieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój – poparcie mieszkańców
 9. Żabiński BogdanStowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło Nr 13 w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Śląska 12


Do zadań Rady Seniorów należy:

  • współpraca z władzami miasta jako organ doradczy w sprawach dotyczących problematyki osób starszych,
  • integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych,
  • monitorowanie potrzeb jastrzębskich seniorów,
  • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
  • informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej.

Naczelnik wydziału:
Joanna Cisek
tel. 32 4785 333
e-mail: jcisek@um.jastrzebie.pl

Polecamy