Dla mieszkańca

Rada Seniorów

W Jastrzębiu-Zdroju działa Rada Seniorów. Została powołana na mocy Uchwały nr I.5.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz nadania jej statutu.

Skład Rady Seniorów:

1. Albiński Tadeusz - Komisja Zakładowa WZZ „Sierpień 80" Emerytów i Rencistów J.S.W. S.A. KWK „Borynia" „Zofiówka-Jastrzębie Ruch „Jas-Mos",
2. Bułakowska Teresa - Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim,
3. Dzierżawa Barbara - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim - Grupa w Jastrzębiu-Zdroju - Przewodnicząca Rady,
4. Goik Janina - Stowarzyszenie Wspólnota Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Zawsze Razem"
5. Kinasiewicz Andrzej - mieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój - Wiceprzewodniczący Rady,
6. Kowalska Sabina - Stowarzyszenie „Aktywny Senior"
7. Magiera Bernadeta - mieszkaniec miasta Jastrzębie-Zdrój - Sekretarz Rady,
8. Mikołajczyk Alina - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego,
9. Palinker Andrzej - Klub Rekreacyjno-Sportowy „Jestem Sobą, Więc Tańczę" Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu-Zdroju

 

Do zadań Rady Seniorów należy:

- współpraca z władzami miasta jako organ doradczy w sprawach dotyczących problematyki osób starszych,
- integracja, wspieranie i reprezentowanie środowiska osób starszych,
- monitorowanie potrzeb jastrzębskich seniorów,
- wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,
- informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

 

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej.

Naczelnik wydziału:
Joanna Cisek
tel. 32 4785 333
e-mail: jcisek@remove-this.um.jastrzebie.pl

Polecamy