Dla mieszkańca

Kontakt

Na wszelkie pytania związane z procedurą  Jastrzębskiego Budżetu Obywatelskiego odpowiedzi udzielają pracownicy Wydziału Dialogu Społecznego:
Barbara Więckowska – Naczelnik Wydziału
32 47 85 349

Aneta Czarnocka-Kanik – Inspektor
32 47 85 347

Patrycja Matacz – Podinspektor
32 47 85 347

W sprawach związanych z planem zagospodarowania przestrzennego informacji udziela pracownik  Wydziału Architektury:
Karina Lewkowicz – Inspektor
32 47 85 119

W sprawach projektów związanych z edukacją informacji udziela pracownik Wydziału Edukacji:
Martyna Rużańska – Inspektor
32 47 85 348

W sprawach projektów inwestycyjnych informacji udziela Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji:
sekretariat
32 47 85 170

W sprawach projektów związanych z gospodarką komunalną informacji udziela pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej:
Jolanta Szweda – Kierownik Referatu
32 47 85 388

W sprawach związanych z obiektami Miejskiego Zarządu Nieruchomości informacji udziela:
Stępień Aleksandra – Kierownik Działu Administrowania Nieruchomościami i Analiz Mediów
32 47 87 018

W sprawach związanych z Jastrzębskim Zakładem Komunalny informacji udziela:
dyrektor Marek Krakowski
32 47 51 495, wew. 28

W sprawach związanych z kulturą informacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki:
32 47 85 335

W sprawach związanych z ochroną środowiska informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
32 47 85 323

W sprawach związanych z ulokowaniem działek informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Kartografii:
32 47 85 184

W sprawach własności terenów informacji udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego:
32 47 85 109

Polecamy