Dla mieszkańca

Aktualność

Dziecięce spotkania z folklorem

Spotkanie w ramach przedsięwzięcia edukacyjnego „Na jastrzębskim szlaku – podróże w czasie” odbyło się w MOK-u.

kobiety w śląskich strojach ludowych

W imprezie brały udział dzieci z jastrzębskich przedszkoli, które zasiadły na widowni. Głównym celem spotkania było zaciekawienie dzieci tradycją i historią naszego regionu, oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców miasta.

- W dzisiejszym świecie trudno znaleźć czas na pielęgnowanie rodzinnych tradycji, o ile jeszcze je posiadamy i rozumiemy. Dawniej rodzina miała przeważnie charakter trzypokoleniowy (dziadkowie, rodzice, dzieci), dzisiaj częściej mamy do czynienia z rodziną dwupokoleniową. Przez ten model rodziny i brak bezpośredniego przekazu tracimy wiele istotnych tradycji, poszczególnych elementów związanych z rodzinnymi świętami, bądź nawet jeśli wykonujemy pewne czynności czy gesty o charakterze symbolicznym to niejednokrotnie zgubiliśmy „po drodze” ich ładunek semantyczny. Małe dziecko potrzebuje pomocy w dochodzeniu do odkrywania, poszukiwania i wybierania autentycznych wartości ludzkich, także tych, które znajdują się w najbliższym otoczeniu. Dlatego od nas nauczycieli zależy, czy dziecko pozna kulturę ludową i z jakim to się stanie nastawieniem

- mówi Mirosława Lasecka, dyrektorka Publicznego Przedszkola nr 10.

Na początku spotkania wystąpiły dzieci z Publicznego Przedszkola nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju. Zaprezentowały śląskie tańce: „Grozik” i „Zasiali górale” w pięknych ludowych strojach, a 6-letnia Ewelina wyrecytowała wiersz „Nowe przedszkole” w śląskiej gwarze.

W dalszej części imprezy Anna Lerch – Wójcik – autorka książki „Pełny bunclok – tradycje kulinarne w podmiejskich dzielnicach Jastrzębia-Zdroju” opowiedziała dzieciom o tradycjach Górnego Śląska na podstawie przygotowanej przez siebie prezentacji.

Na zakończenie wystąpił zespół „Jastrzębioki”. Dzieci dowiedziały się o obrzędach związanych z wiosną, dotyczących szczególnie Wielkiego Postu i Wielkanocy. Panie zaśpiewały kilka piosenek w śląskiej gwarze.

Spotkanie prowadziła Mirosława Lasecka, dyrektorka Publicznego Przedszkola nr 10 - autorka programu. „Na jastrzębskim szlaku – podróże w czasie”.

Polecamy