Dla mieszkańca

Nabór wniosków: kultura i opieka nad zabytkami

Można składać wnioski o przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami w roku 2023.

Przybory malarza.

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój zaprasza do składania 
wniosków o przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną,
upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami w roku 2023.

Stypendium może być przyznane osobom realizującym określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury w 2023 roku.

Osoby ubiegające się o stypendium składają pisemne wnioski do kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój (pok. 020, bud. A) - Wydział Kultury, Sportu i Turystyki - w terminie do 30 listopada 2022 r. 

Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wysokość stypendium w odniesieniu do danego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 10 000,00 złotych brutto.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Uchwały Nr I.1.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.01.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami oraz ich wysokości. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.jastrzebie.pl oraz w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta (bud. A, pok.204 – tel. 32 4785117, pok. 206 – tel. 32 4785335).


Pozostałe aktualności

Wszystkie aktualności
Polecamy